اسامی ۱۴۷ کاندیدای اصلاح طلبان در سراسر کشور

به گزارش یزدی نیوز

فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان شرقی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مسعودپزشکیان – علی اصغر الموسوی – حجت الاسلام عباس عباس زاده – دکتر محمد رضا اسلامی – شهاب الدین بی مقدار – زهرا ساعی تبریز ×  
۲ غفار اسماعیلی هشترود   ×
۳ بیت الله عبدالهی اهر وهریس ×  
۴ علی فخر آذری کلیبر ×  
۵ شورچی – محمد حسین بهبودی میانه ×  
۶ نصیر پور سراب ×  
۷ کریم شافعی مرند   ×
۸ غلام رضا نوری بستان آباد ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان غربی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ امین محمدی خوی ×  
۲ عبدالکریم حسینی زاده نقده واشنویه ×  
۳ عین الله شریف پور ماکو و پل دشت ×  
۴ مریم مسرت – صمد یگانه میاندوآب ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اردبیل
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ حجت الاسلام سرداری – محمد فیضی – رضا کریمی اردبیل ×  
۲ عباس جهانگیر زاده پارس آباد ×  
۳ میر حمایت میر زاده گرمی ×  
۴ یونس اسدی مشکین شهر ×  
۵ ضرغام مقربی خلخال ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اصفهان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مینو خالفی – مسعود حمیدی – آجودانیعابدی – خانم تاج الدین اصفهان ×  
۲ فدایی کاشان   ×
۳ کریمی نائین ×  
۴ شریفی فریدن ×  
۵ سمندری نجف آباد ×  
۶ علی شجایی شهرضا ×  
۷ صرامی خمینی شهر ×  
۸ دکتر رمضانی اردستان ×  
۹ دکتر باغبانیان نطنز ×  
۱۰ بختیار گلپایگان ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان البرز
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ ناصر حاجیان مطلق – قدیر مهدوی کلیشمی کرج ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان ایلام
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر جلال میرزایی – سعید لطفی ایلام مهران شیروان و چرداول × ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان بوشهر
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ خدری بوشهر ،گتاوه،دیلم ×  
۲ محمد باقر سعادت دشتستان ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ میرزایی دماوند ×  
۲ دکتر محمد قمی پاکدشت ×  
۳ ضرغام ورامین ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان چهار محال وبختیاری
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر علی کاظمی بابا حیدری اردل فارسان و کوهرنگ ×  
۲ مهندس حمید  شفیع زاده بروجن ×  
۳ دکتر اردشیر نوریان شهر کرد ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان جنوبی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر حمید آیتی بیرجند ×  
۲ دکتر علی اسماعیلی قائن ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان رضوی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مهندس حسین  امینی – دکتر تقی ابراهیمی سالاری – دکتر علیرضا شهریاری – دکتر محمد رضا کلا ئی – مهندس نسرین یوسفی مشهد ×  
۲ دکتر منصوریان گناباد ×  
۳ حاتمیان درگز ×  
۴ دکتر طاهر احمدی تربت حیدریه ×  
۵ دکتر بنیادی کاشمر ×  
۶ دکتر نگهبان سلامی خواف ×  
۷ سبحانی فر – راه چمنی سبزوار ×  
۸ دکتر گرمابی نیشابور ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان شمالی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ علی قربانی – علی اکبری بجنورد ×  
۲ حاتمی اسفراین ×  
۳ دکتر قربانعلی اسدی شیروان ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ خانم صغری رمضانی – دکتر کریم خان محمدی زنجان ×  
۲ سید ابوالحسن رضوی خدابنده ×  
۳ ملک حسین کریمی ماه نشان ×  
۴ سید سجاد حسینی ابهر و خرمدره ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سمنان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر احمد همتی سمنان ×  
۲ دکتر احمد اسدی گرمسار ×  
۳ دکتر حسین خوش قلب شاهرود ×  
۴ محمد علی محتشمی دامغان ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سیستان و بلوچستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ احمد علی کیخواه – دکتر فرهاد شهرکی زابل ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قزوین
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ خانم زرآبادی قزوین ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قم
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر علی اردشیر لاریجانی – حجت الاسلام و المسلمین علی بنائی – شادنوش قم   ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان فارس
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ فرج الله رجبی – بهرام پارسائی – مسعود رضائی – مهدی شیخ موحد شیراز ×  
۲ دکتر ارجمندی جهرم ×  
۳ دکترجواد جمالی فسا ×  
۴ دکتر رضا انصاری داراب ورزین دشت ×  
۵ عابدینی اقلید ×  
۶ رحمت الله خسروی آباده ،بوانات و خرم بید ×  
۷ کورش کرم پور فیروز آباد وفراشبند ×  
۸ دکتر محمد صادق کشفی نژاد نی ریز و استهبان ×  
۹ گودرزی نور آباد و ممسنی ×  
۱۰ محسن علوی لامردومهر ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کردستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ قادر مرزی قروه ×  
۲ فیروز عارفی مریوان ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمانشاه
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ محمد حسین خوش اقبال سنقر ×  
۲ حسن سلیمانی کنگاور   ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ خانم دکتر زهره سالاری – غلام عباس نوذری کرمان ×  
۲ دکتر حسین امیری زرند ×  
۳ علی برز بختیاری بافت ×  
۴ دکتر حمزه ای کهنوج ×  
۵ نیکزادی بم ×  
۶ دکتر اعظمی جیرفت ×  
۷ علی اسدی شهر باباک ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کهکیلویه و بویر احمد
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ محمد بهرامی بویر احمد و دنا ×  
۲ دکتر کامرانی کهکیلویه ×  
۳ غلام رضا تاجگردون گچساران ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گلستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر تربتی نژاد گرگان ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گیلان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ جعفرزاده رشت ×  
۲ مهدی فخاری فومن ×  
۳ یوسفی تالش ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان لرستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ سید محمد خان بیرانوندی – بهزاد مومنی مقدم خرم آباد ×  
۲ دکتر چراغی پل دختر ×  
۳ دکتر ابوالفتحی – دکتر روح بخشیان بروجرد ×  
۴ داراب گنجی الیگودرز ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مازندران
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ یوسف نژاد – دامادی ساری ×  
۲ سید احمد میری بهشهر و نکا ×  
۳ شریعت نژاد رامسر و تنکابن ×  
۴ حسین نیاز آذری – قاسم زاده بابل   ×
۵ عبدالله رضیان قائم شهر ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مرکزی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ داوود نعیمی – سید مهدی مقدسی اراک کمیجان و خنداب ×  
۲ مهندس علی ابراهیمی شازند ×  
۳ دکتر مطلبی خمین ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان هرمزگان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مصطفی ذوالقدر میناب ، رودان جاسک و سیریک ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان همدان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ اسدی – حسنی حلم همدان ×  
۲ محمد کاظمی – دکتر علیرضا امامی ملایر ×  
۳ مفتح تویسرکان   ×
۴ علی یعغوبی بهار و کبودرآهنگ ×  
۵ حسن لطفی رزن ×  
۶ دکترسلگی نهاوند ×  
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان یزد
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ بیوک موسوی یزد ×  
۲ تابش اردکان ×  
۳ دهقانی فیروز آبادی میبد ×

 

۲ دیدگاه