سفارش تبلیغات

تبلیغات تجاری اینترنتی در یزد:

برای ارسال آگهی تجاری خود می توانید با مطالعه تعرفه آگهی و انتخاب پکیج تبلیغاتی با شماره تلفن ۰۹۱۹۴۹۶۳۷۳۴ تماس بگیرید.

تبلیغات رپرتاژ آگهی در استان یزد:

برای ارسال آگهی رپرتاژی خود می توانید با مطالعه تعرفه آگهی و انتخاب پکیج تبلیغاتی با شماره تلفن ۰۹۱۹۴۹۶۳۷۳۴ تماس بگیرید.

آگهی های دولتی و مناقصه و مزایده در استان یزد:

با توجه به مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سایت یزدی نیوز به شماره مجوز ۷۳۱۳۷  این پایگه اطلاع رسانی مجوز انتشار آگهی های دولتی و مناقصه و مزایده را دارا می باشد. برای ارسال اگهی با شماره تلفن ۰۹۱۹۴۹۶۳۷۳۴ تماس بگیرید.