همایش آموزشی آتش کار در معادن

آشنایی معدن کاران با شیوه های انفجار و آتش کاری در راستای ارتقاء سطح بهره برداری در معادن از جمله اهداف برگزاری این همایش اعلام شد.

به گزارش یزدی نیوز همایش یک روزه شیوه های انفجار و نحوه آتش کاری با حضور ۱۰۰نفر در یزد برگزار شد.

در این همایش یک روزه یک صد نفر از مدیران حراست شرکت های مختلف ادارات کل صمت از سراسر کشور شرکت داشتند. 
خانی قائم مقام حراست کل وزارت صنعت و معدن و تجارت دراین همایش گفت: آشنایی با آخرین شیوه های انفجار و نحوه آتش کاری برای ارتقاء سطح بهره وری در معادن کشور و نیز شناخت درست از مواد ناریه مهمترین هدف برگزاری این همایش آموزشی است. 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..