بسته تشویقی عوارض شهری در یزد

بخشودگی 100 درصدی جرایم عوارض خودرو و تخفیف 40 درصدی بهای خدمات پسماند از سوی شهرداری یزد مهمترین محورهای این بسته است.

به گزارش یزدنیوزشهرداری یزد در راستای پرداخت بدهی های عوارض خودرو  و نوسازی املاک از سوی شهروندان، ۴۰ درصد تخفیف بهای خدمات پسماند خانگی سنوات گذشته در ازای پرداخت عوارض نوسازی و بخشودگی صد درصدی جرایم دیرکرد سنوات گذشته در ازای پرداخت عوارض خودرو  قائل می شود.

سرپرست اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد با اعلام بسته تشویقی عوارض شهری گفت: مؤدیان و شهروندانی که بدهی عوارض سالیانه خودرو و نوسازی املاک خود را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری پرداخت نمایند، درخصوص عوارض نوسازی، مشمول ۴۰ درصد تخفیف بهای خدمات پسماند خانگی سنوات گذشته و درخصوص عوارض خودرو از بخشودگی صددرصدی جرائم دیرکرد سنوات گذشته بهره مند می شوند.
 
علی محمد مرتضایی افزود: عوارض سالیانه نوسازی و خودرو از جمله عوارضی هستند که دارای معوقات زیاد می باشند و عدم پرداخت معوقات نیز مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.
 
وی افزود: عوارض نوسازی و خودرو، در عین پایین بودن مبالغ، به عنوان یکی از مظاهر بارز مشارکت شهروندان در اداره شهر محسوب می شود.
 
شایان ذکر اینکه تخفیفات مذکور به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر یزد اعمال شده است.
 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما
 
 
 

بخش نظردهی بسته شده است..