آغاز دوره آموزشی معلمان تربیت بدنی استان

دوره آموزشی آموزگاران دوره اول ابتدایی با شرکت بیش از720نفر در استان درحال برگزاری است.

به گزارش یزدی نیوزکارشناس تربیت بدنی ناحیه یک آموزش و پرورش استان گفت: برگزاری دوره آموزشی آموزگاران دوره اول ابتدایی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی یک طرح ویژه است که با حضور۷۲۰نفر همزمان با سراسر کشور در استان درحال اجراست.

 
دهقان افزود: هدف از اجرای این طرح کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی بمنظور تدریس مطلوب و کیفی درس تربیت بدنی در مدارس استان بوده و با اجرای دوره آموزشی آموزگاران پایه ، با علم روز تربیت بدنی و نحوه تدریس درس تربیت بدنی آشنا می شوند .
 
وی با بیان اینکه این دوره تا بیستم شهریور ماه ادامه داردافزود در مرحله اول این طرح ابتدا همه معلمان مدارس ابتدایی با اولویت مدارس دخترانه ، در کلاس‌های اول، دوم و سوم تحت پوشش قرار می‌گیرند .
 
این دوره آموزشی ۴۰ساعته ویژه پایه اول تا سوم ابتدایی با اولویت آموزگاران دختران در راستای جبران کمبود نیروی متخصص تربیت بدنی تا پایان شهریور ماه برگزار خواهد شد.
 
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..