در جلسه شورای شهر:

شهردار اصفهان رسما سکاندار شهر یزد شد

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد که با حضور 11 نفر از اعضای شورای شهر تشکیل شد مهدی جمالی نژاد به عنوان شهردار یزد معرفی شد.

به گزارش یزدی نیوزرئیس شورای اسلامی شهر یزد  در جلسه شورای اسلامی شهر یزد که با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شد اظهار داشت: حدود ۴۲ نفر از داخل و خارج شورا به شورای شهر برای تصدیگری شهرداری یزد معرفی شدند. 

غلامعلی سفید با اشاره به انتخاب ۱۲ نفر از تعداد نفرات معرفی شده به شورای شهر،افزود: از این تعداد هفت نفر دعوت شورا را لبیک گفته و به ارائه برنامه های خود برای تصدی گری شهرداری یزد اقدام کردند. 
رییس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: از تعداد هفت نفر انتخاب شده از سوی شورای شهر  سیدمحمدرضا سیدحسینی و  مهدی جمالی نژاد  به عنوان دو نفر برتر انتخاب شدند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: سیدحسینی با حضور در صحن شورا از پذیرفتن پست شهرداری یزد انصراف داد و مهدی جمالی نژاد به عنوان تنها گزینه برتر از سوی اعضای شورای شهر یزد به عنوان شهردار یزد انتخاب شد. 
سفید با اشاره به دستاوردهای جمالی در مسئولیتهای مختلف شهرداری و مدیریت شهری، گفت: وی پیش از این مسئولیت شهرداری اصفهان را به عهده داشته است. 
رییس شورای اسلامی شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بعد از بازدید اعضای شورای شهر یزد از طرحهای اصفهان آراء اعضای شورای شهر یزد به شکل محسوسی به نفع جمالی افزایش یافت. 
در ادامه این جلسه رأی گیری با حضور ۱۱ نفر از اعضای شورای شهر یزد آغاز و بعد از اتمام فرآیند رأی گیری مهدی جمالی نژاد با کسب تمام آراء اخذ شده به عنوان شهردار یزد معرفی شد. 
همچنین شورای شهر امینی مقدم را تا امضاء حکم شهردار جدید به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد.
 

بخش نظردهی بسته شده است..