همایش نکویی اهل کرم در یزد

no-thumbs

مدیر بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت : این همایش به منظور تجلیل از خیرانی که در توسعه بیمارستان شهید صدوقی یزد نقش داشته اند فردا برگزار می شود.

به گزارش یزدی نیوزدکتر زارع زاده افزود: در این مراسم  از سی نفر از خیرانی که در توسعه مراکز تخصصی بیمارستانی در طی ده سال گذشته  نقش داشته اند تجلیل میشود. وی خاطرنشان کرد: این خیران در این مدت  بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به  بیمارستان  شهید صدوقی یزد کمک کرده اند.

بخش نظردهی بسته شده است..