هشداری پیش روی:

تداوم بحران خشکسالی در استان یزد

درخشکسالی اخیریزدنزدیک به 100 حلقه چاه از مدار بهره برداری دراستان خارج شودونزدیک به 80 حلقه چاه درآستانه خشک شدن و120 حلقه چاه دیگر نیز به دلیل افت سطح آب درسفره زیرزمینی آب دچار کاهش کیفیت شده است.

به گزارش یزدی نیوزمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در مراسم تجلیل از مشترکان کم مصرف شهر تفت، از کاهش کیفی منابع آب در روستاها خبر داد.

فاتحی افزود: متاسفانه کاهش کیفی منابع آب باعث شده نزدیک به ۱۰۰ حلقه چاه از مدار بهره برداری  دراستان خارج شودونزدیک به ۸۰ حلقه چاه درآستانه خشک شدن و۱۲۰ حلقه چاه دیگر نیز به دلیل افت سطح آب درسفره زیرزمینی  آب دچار کاهش کیفیت شده است.
تابناک

 

بخش نظردهی بسته شده است..