هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزد مشخص شدند

به گزارش یزدی نیوزمعاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد اعلام کرد که با تایید نهایی اداره کل مطبوعات وخبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و ستادمرکزی برگزاری انتخابات،اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزد مشخص شدند.

سید خلف حوتی نژاد گفت:اعضای اصلی هیات مدیره را؛سهیل شریعتمداری و کاظم سبحان زاده بعنوان نمایندگان مدیرمسئول برعهده دارندوسعید صادقی مقدم ، سمانه ملازینلی وامین سامعی بعنوان نمایندگان خبرنگاروکاظم صادق پوربعنوان نماینده سرپرست روزنامه سراسری وسعیده السادات درخش نیز بعنوان نماینده سرپرست خبرگزاری ها در هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزد انتخاب شده اند.
حوتی نژادافزود:بازرس در هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزدرا سید محمد جواد عرفانفر و علیرضا نقلی انتخاب شدند.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزددرپایان اعضای علی البدل هیات مدیر خانه مطبوعات استان یزد را ؛جواد آذرنگاربعنوان نماینده مدیر مسئول،محمد علی وزیری و صالح مستوفیان بعنوان نماینده خبرنگار،حمید رضا عمادی بعنوان نماینده سرپرست روزنامه سراسری،سید بهادر بهادری بعنوان نماینده سرپرست خبرگزاری ها و امیرشیخ علیشاهی نماینده بازرس معرفی شده اند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..