اجرای طرح همیار گردشگر در یزد

به گزارش یزدی نیوزمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اجرای طرح دانش آموزان همیار گردشگر خبر داد و گفت: اجرای این طرح با امضای تفاهمنامه ای با آموزش و پرورش رسمی شد.

فاطمه دانش یزدی افزود: افزایش سطح آگاهی دانش آموزان،اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع فرهنگی و طبیعی در راستای گردشگری پایدار، تشویق و ترویج کارآفرینی در زمینه گردشگری  رااز اهداف اصلی این طرح  است.

وی خاطرنشان کرد: از هر مدرسه ۲۸ دانش آموز برای دریافت کارت همیاری گردشگر به میراث فرهنگی معرفی می شوندو این دانش آموزان با لباس یک دست و متحد الشکل در کنار گردشگران قرار می گیرند و برنامه های تدوین شده را اجرا می کنند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..