طی مقایسه ای اعلام شد:

بحران بارندگی و آب در شهرستانهای استان یزد

میزان بارش ها در سطح استان یزد از ابتدای سال زراعی تاکنون در مقایسه با میانگین بلند مدت مشابه 40 درصد کاهش داشته و استان یزد رتبه آخر کشوری را در این رابطه به خود اختصاص داده است.

به گزارش یزدی نیوزمحمد رضا شیرغلامی گفت: میزان بارش ها در سطح استان یزد از ابتدای سال زراعی تاکنون در مقایسه با میانگین بلند مدت مشابه ۴۰ درصد کاهش داشته و استان یزد رتبه آخر کشوری را در این رابطه به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از ابتدای سال زراعی تا کنون ابرکوه با ۶۹ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته بحرانی ترین شهرستان استان شناخته شده است.

وی افزود: میزان بارش ها در سطح استان یزد از ابتدای سال زراعی تاکنون در مقایسه با میانگین بلند مدت مشابه ۴۰ درصد کاهش داشته و استان یزد رتبه آخر کشوری را در این رابطه به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بارش ها در شهر یزد ۴۸ و در ابرکوه ۶۹ درصد کاهش داشته است و بعد از شهرستان ابرکوه، بحرانی ترین وضعیت مربوط به اردکان با ۶۴ درصد و میبد با ۵۷ درصد کاهش بارندگی بوده است.

شیرغلامی اشاره کرد: شهرستان های خاتم و بهاباد به ترتیب با ۱۱ و ۹ درصد افزایش بارندگی، بهترین شرایط را از این نظر داشته اند.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..