پیگیری برای تملک مجتمع سوارکاری صفائیه یزد

no-thumbs

معاون توسعه ورزش استان یزد گفت: پیگیری برای تملک مجتمع سوارکاری صفائیه برای استفاده همیشگی هیات سوارکاری و انجام مسابقات و تمرینات با جدیت توسط اداره کل ورزش و جوانان و نماینده مجلس انجام می گیرد.

به گزارش یزدی نیوزابوالفضل کارگر افزود: از نیازهای مهم سوارکاران و هیات سوارکاری استان برای برگزاری کورس های مختلف و مسابقات به مکان ملکی همیشگی است.
وی ادامه داد: هم اکنون مجتمع بزرگ سوارکاری صفائیه زیر نظر شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور است که برای تملک آن در ۶ ماهه گذشته پیگیرهای خیلی جدی انجام گرفته است.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان یزد گفت: قیمت زمین مجتمع سوارکاری صفائیه یزد افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان است که برای استفاده هیات سوارکاری همچنان به دنبال پیگیری موضوع هستیم.
کارگر گفت: در صدد هستیم اگر قرار نیست مالکیت مجتمع سوارکاری صفائیه به استان داده شود مجوز فروش دریافت کنیم و پول آن را صرف ورزش سوارکاری کنیم.
این مسئول گفت: طبق مقررات مالکیت اماکن ورزشی به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی سپرده می شود که قطعا برحسب نیاز ورزش سوارکاری استان همچنان پیگیری موضوع هستیم .
مجتمع سوارکاری صفائیه که در مالکیت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی است همه ساله محل برگزاری مسابقات مختلف سوارکاری کشوری در یزد است.
بیش از ۶هزار راس اسب در ۳۰۰ مرکز پرورش استان یزد وجود دارد .

منبع: ایرنا
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..