جشنواره استعدادیابی دوچرخه سواری استان یزد

به گزارش یزدی نیوزاولین جشنواره استعدادیابی دوچرخه سواری استان یزد بزودی برگزار می شود

رییس هیات دوچرخه سواری اردکان گفت : این دوره ازمسابقات باحضور۷۰نفردوچرخه سوار نوجوان درقالب ۹ تیم از استان یزد ودرطی دو روز برگزارخواهدشد.

ناصرآخوندعطار افزود : ورزشکاران دراین مسابقات رقابت خود را در سه رشته ۵۰۰متر سرعت؛تایم تریل و استقامت جاده انجام خواهند داد.

آخوندعطار هدف از برگزاری این دوره ازمسابقات را شناسایی ورزشکاران مستعد نوجوان؛ بمنظور توسعه رشته دوچرخه سواری حرفه ای واستفاده ازبازیکنان بومی در مسابقات کشوری دانست وافزود جشنواره بزرگ استعدادیابی هیات دوچرخه سواری استان یزد طی روزهای۱۹و۲۰اسفندماه با حضور مستعدین ازسراسراستان برگزار می شود .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..