حداقل دستمزد برای سال ۹۶ چقدر باید باشد؟

به گزارش یزدی نیوزروزهای پایانی هر سال، همواره روزهای خبرهای متفاوت از مخالفت حقوق های پیشنهادی کارفرمایان و مخالفت کارفرمایان با توقعات کارگران بوده است.

امسال نیز قرار است تا روزهای آینده حداقل مزد کارگران برای سال ۹۶ مشخص شود و این بحث ها از هفته ها پیش آغاز شده است.

درجدیدترین خبر، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفته که کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد.

با توجه به چنین شرایطی، به نظر شما حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ علت شما برای پیشنهاد دادن رقمی که اعلام می کنید چیست؟

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..