ارشاد در تعیین قیمت بلیط سینماها دخالت نمی‌کند

به گزارش یزدی نیوزوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قیمت بلیط و فرایند اداره سینما عمدتا توسط صنف انجام می‌شود و ما کمتر در این حوزه دخالت می‌کنیم.

 
 
وزارت ارشاد در تعیین قیمت بلیط و اداره سینماها دخالت نمی‌کندسیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با ما درباره گران شدن بلیط سینما اظهار داشت: قیمت بلیط و فرایند اداره سینما عمدتا توسط صنف انجام می‌شود و ما کمتر در این حوزه دخالت می‌کنیم.

وی با تاکید بر تعادل بین اقتصاد تولید و فروش در سینما افزود: فرایند هزینه‌های تولید و همچنین بازار در سینما و شناسایی مخاطبان، موضوعی است که در جرگه صنف و اتحادیه مربوط به خانه سینما می‌گنجد، اما باید بین اقتصاد تولید و فروش، تعادلی ایجاد شود که تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان بتوانند در بازار سینما به حیات خود ادامه دهند.

صالحی امیری در پایان ضمن تکیه بر اهمیت مخاطبان و تهیه کنندگان عرصه فیلم خاطر نشان کرد: قطعا ملاحظه مخاطبان و تهیه کنندگان در درجه اول قرار دارند و در این راستا سیاست گذاری‌های درستی اعمال خواهد شد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..