مطالبات پرداخت نشده:

تجمع ۱۵۰ نفری کارگران کاشی کویر یزد در محل کار

نزدیک به ۱۵۰ نفر از کارگران کاشی کویر یزد بابت معوقات مزدی خود در محوطه محل کارشان تجمع کردند.

به گزارش یزدی نیوزکارگرانی که در تجمع  حضور دارندمی گویند که در حدود ۴۰۰ نفر هستیم که حجم معوقات مزدی‌مان به چهار ماه (آبان، آذر، دی و بهمن سال ۹۵) می‌رسد.

آنطور که کارگران کاشی کویر یزد می‌گویند آنها برای دریافت مطالبات مزدی خود با کارفرما  صورت جلسه‌ای امضا کرده بودند و قرار بود تا ۳۰ بهمن قسمتی از این مطالبات پرداخت شود اما بدحسابی کارفرما موجب شد تا کارگران تجمع امروز را ترتیب دهند.

در عین حال این کارگران به ایلنامدعی هستند که هنوز بابت قسمتی از مطالبات مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ خود طلبکارند و طبق توافقی که با کارفرما داشته‌اند قرار بود حداقل در ازاء این شرایط حداقل حق بیمه‌های آنها را به صورت کامل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

بخش نظردهی بسته شده است..