با گزارش فرهمند:

روند ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در یونسکو درچه مرحله است؟

مدیر پروژه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و نماینده موسسه کراتر فرانسه در نشست علنی شورای شهر یزد گفت: ابهامات ثبت بافت در نشستی در فرانسه تقریبا رفع شده است.

به گزارش یزدی نیوزمجتبی فرهمند افزود: کمیته کارشناسی ثبت بافت تاریخی یزد، گزارش نهایی را به مجمع عمومی میراث جهانی یونسکو ارسال کرده است.

فرهمند گفت: این پرونده،  تیرماه سال آینده در کمیته ثبت جهانی یونسکو در لهستان مورد قضاوت قرار می گیرد.
تابناک

 

بخش نظردهی بسته شده است..