با حضور قاتلین:

بازسازی صحنه جرم سارقان طلافروش جوان یزدی

بازسازی صحنه جرم سارقان طلافروش جوان یزدی با حضورقاتلان در محل پارکینگ محل قتل و سپس در مغازه زرگری انجام شد.

به گزارش یزدی نیوزکمتر از یک ماه پیش جوان طلافروش یزدی بدست سارقان به قتل رسید. این افراد (قاتلین)که دو برادر بودند، اوایل مردادماه در استان محل سکونت خود نیز نظیر همین جرم را انجام داده بودند که پس از یک ماه مخفی شدن در استان خود، به یزد آمده و در یزد نیز مرتکب این جنایت شدند ضمن اینکه برنامه‌های بسیاری داشتند و اگر به موقع دستگیر نمی‌شدند، به طور قطع جرائم دیگری را نیز مرتکب می‌شدند، زیرا جزو مجرمان خطرناک هستند.

بنابراین گزارش،قاتلان طلافروش یزدی همچنان رو درروی کاراگاهان جنایی پلیس درحال بازجویی هستنداما هنوززمان ومکان اجرای مجازات این افراد مشخص نیست.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..