ادعاهای عجیب نماینده 5شهرستان استان یزد:

روحانی مذاکرات هسته ای را بی خود مصادره کرد/مصیبت های اقتصادی بخاطر عملکرد دولت است/دولت در مذاکرات ضعیف عمل کرد!

نماینده 5شهرستان استان یزد درمجلس شورای اسلامی ادعاهای عجیبی را مطرح کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) دخیل عباس زارع زاده در بازدید از دفتر نشریه بشارت نودرمورد واکنش خود در روز بررسی برجام درمجلس و برخوردی که با علی اکبر صالحی داشته است،علت مخالفتش را خارج از موضوع بودن سخنان صالحی عنوان کرد.

وی گفت:اگر صالحی به سخنانش ادامه می داد مجلس با تنش روبرو می شد و عده ای از نمایندگان مترصد آن بودند تا با اراده طرح های بسیار در موضوع برجام ،بررسی آن را در مجلس طولانی و بی نتیجه سازند.

وی ادامه داده است که روحانی مذاکرات هسته ای را بی خود مصادره کرد.

وی گفت:دولت در طی مذاکرات و همچنین سیاست خارجی منطقه ای خود ضعیف عمل کرد و در برابر دشمن مشامات نمود.

این نماینده مجلس افزود: مصیبت های اقتصادی کشور بخاطرپیش بینی غلط دولت و دلبستن به توافق هسته ای بود!

زارع زاده همچنین گفته است:در استان یزد بیشترین ظلم به جامعه و منابع مختلف آن شده است.تابناک

۱ دیدگاه