اجرای حکم تخریب ساخت وساز غیر قانونی تفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیز داری شهرستان تفت گفت: پرونده چهل وشش مورد از اراضی تصرفی شهرستان تفت مورد بررسی قرار گرفت وحکم تخریب آن صادر شد . غلامرضا درخشان افزود: دویست و هفتاد وهشت هزار وششصد ونود دو متر مربع از این ازاضی پس از مراحل قانونی وصدور رای از مراجع قضایی ازطرف یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان تفت به اراضی ملی باز گردانده شد.

صداو سیما

بخش نظردهی بسته شده است..