دردومین روز همایش توانمندسازی تشکل های غیردولتی حوزه میراث:

نامه ۱۰۲تشکل حوزه میراث فرهنگی به یونسکو درحمایت ازثبت جهانی بافت تاریخی یزد

در دومین روز همایش توانمندسازی تشکل های غیردولتی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کشور در شهر یزد تشکل های فعال در این حوزه با صدور نامه ای به دبیرکل یونسکو خواستار ثبت بافت تاریخی یزد در فهرست آثار جهانی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) معاون گردشگری یزد با اعلام این خبر  عنوان کرد: دراین نامه که به امضاء یکصد و دو تشکل مردم نهاد از سی و یک استان کشور رسیده است، از خانم ایرینا بوکووا دبیرکل سازمان جهانی یونسکو خواسته شده تا ثبت جهانی این اثر گرانبها را در اولویت قرار دهد.

سید مصطفی فاطمی افزود: در بخشی از این نامه آمده است ما سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان وجدان اجتماعی، باتوجه به اینکه هدف جهانی از ثبت و حفاظت از میراث فرهنگی، گسترش گفتگو، صلح و پایداری سبک زندگی بومی محلی است و از آنجا که بافت تاریخی شهر یزد به عنوان مجموعه زنده، پویا و سرشار از نشانه ها و بخش های ارزشمند تاریخی و بناهای مذاهب گوناگون می باشد و همچنان معیشتی پایدار با تار و پود این مجموعه یک پارچه در ارتباط است خواستار توجه آن مقام محترم و کمیته مربوطه به این میراث ارزشمند جهانی هستیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: در ادامه این نامه پتانسیل های متعدد بافت تاریخی مورد تذکر قرار گرفته و آمده است؛ بافت تاریخی یزد با معماری برخواسته از تاریخ یک هزار ساله خود همچنان مجموعه ای در حال سکونت است و ضمن توالی معماری دوره های مختلف عناصر یکپارچه و بوم آوردی از هنر معماری را به نمایش گذاشته است، در این راه ثبت جهانی این مجموعه ضمن توجه به کالبد آن، گام ارزشمندی در جهت تداوم حیات و سبک زندگی بومی و همزیستی مذاهب مختلف ساکن در این مجموعه خواهد بود.

بخش نظردهی بسته شده است..