بهره برداری از ۱۴۰ طرح در سازمان صنعت ،معدن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) درهشت ماهه ابتدای امسال صد وچهل طرح از طرف سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان یزد به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان یزدطی نشستی گفت: در هشت ماهه ابتدای امسال صدو چهل طرح با هزینه بیش از چهارهزار میلیارد ریال توسط سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد به بهره برداری رسید.

علمدار افزود:مهمترین طرح های به بهره برداری رسیده را در حوزه ک اشی و سرامیک،فولاد،نخ وپارچه ،نایلون وقال وقالیچه اعلام کرد.
وی گفت:با بهره برداری از این طرح ها برای هزار و پانصدوهشتادوهشت نفر در استان یزد اشتغال ایجاد شده است.

تابناک

 

بخش نظردهی بسته شده است..