صبح امروز:

تجمع در مقابل شهرداری یزد

صبح امروز تعداد 30نفر از اهالی مسکن و شهرسازی در مقابل شهرداری یزد تجمع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) این تجمع به دنبال قطع تعداد زیادی از درختان بوستان این منطقه صورت گرفت.آنها در این تجمع خواهان برخورد با افراد ناشناسی هستند که به صورت شبانه درختان این بوستان را قطع می نمایند.

شواهد خبرنگار تابناک یزد نشان می دهد که تعداد زیادی از درختان بوستان حوالی میدان مسکن یزددر حال قطع شدن است.این کارکه به صورت شبانه در حال انجام است توسط توسط تعدادی ناشناس صورت می گیرد.

اهالی این منطقه طی روزهای گذشته طی تجمع خواهان برخورد با این افراد سودجو شده اند اما تا این لحظه هنوز دستگاهی مسئولیت این کار برعهده نگرفته است.

بخش نظردهی بسته شده است..