با آغاز ماموریت انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان:

گزینه های سخنگویی و دبیری شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان

با آغاز ماموریت انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به ریاست محمدرضا عارف به مرور ارکان آن هم در حال تکمیل شدن هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) بعد از انتخاب روسای کارگروه های شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اکنون قرار است که یک سخنگو و یک دبیر برای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از سوی محمدرضا عارف ، رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تعیین شود.

خبرنگار روز نو مطلع شد که گزینه اصلی دبیری شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان محمد علی مشفق ، مدیرکل انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات است و حسن رسولی و عبدالله ناصری نیز گزینه های سخنگویی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هستند که در جلسه بعدی این شورا از سوی دکتر عارف سخنگو و دبیر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان معرفی خواهند شد.

بخش نظردهی بسته شده است..