انجام ۲۷هزار آزمایش در آزمایشگاه دامپزشکی یزد

no-thumbs

ثوابی گفت : در آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد۲۷هزار آزمایش مختلف تخصصی انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  مسئول آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد اظهار داشت: در جهت اجرای هر چه بهتر سیاست های نظارتی دامپزشکی و  به منظور اطمینان از سلامت فراورده های خام دامی همه ساله تعداد زیادی نمونه ی تهیه شده به وسیله بازرسان دامپزشکی که از سطح مراکز مختلف تولید، حمل، فراوری و توزیع فراورده های خام دامی به دست آمده است جهت انجام آزمایشات تخصصی مختلف به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد ارسال گردیده و مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی افزود: از مهر ماه سال گذشته تاکنون تعداد ۲۷هزار آزمایش مختلف تخصصی بر روی نمونه های سرم، خون و…در آزمایشگاه این اداره کل انجام گرفته است.

ثوابی تصریح کرد: آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان یزد دارای بخش های تخصصی مختلف از جمله سرولوژی، میکروبیولوژی، انگل شناسی و بخش کنترل کیفی مواد غذایی می باشد و نمونه های ارسالی، بر همین اساس تفکیک شده و مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتایج آزمایش جهت اطلاع و اقدام لازم به مسئولین مربوطه اعلام می گردد.

وی خاطر نشان ساخت : از تعداد ۲۷هزار آزمایش انجام گرفته، تعداد ۲۵هزارو۶۱۱ آزمایش در بخش سرولوژی دام و طیور و تعداد ۲۶۴ آزمایش مربوط به میکروب شناسی و انگل شناسی و یک هزارو ۱۲۵ آزمایش مرتبط در بخش کنترل کیفی مواد غذایی بوده است.

بخش نظردهی بسته شده است..