انتصاب جدیددر سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد

no-thumbs

مشاور رئیس سازمان مدیریت یزد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط رئیس سازمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با صدور حکمی آقای حمید رضا قمی را بعنوان مشاور خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب کرد.

حمید رضا نصیری زاده در این حکم تصریح کرده است:

با عنایت به اولویت و اهمیت برنامه ریزی و راهبری در تقویت و توسعه زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز خدمات برتر در این حوزه در سطوح ملی و فراملی، امید است با درنظر قرار دادن سیاست های کلی نظام، چشم اندازها و برنامه های توسعه ای و با استفاده از تمام ظرفیت ها و سرمایه های انسانی متخصص، موفق و موید به تاییدات الهی باشید.

بخش نظردهی بسته شده است..