بررسی پدیده مهاجرت در استان یزد:

استان یزد سوم در کشور/ شهرستان اردکان سوم در استان یزد

یکی از پدیده‌های بزرگ عصر ما مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته تر است. مهاجرت ها صرف نظر از نوع آن، پیامدهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در بر دارند که می توانند مثبت یا منفی باشند. و اثراتی هم در مبدآ و هم در مقصد دارند. استان یزد نیز با توجه به اینکه لقب یکی از صنعتی ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از تدبیر اردکان بر طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ استان یزد رتبه سوم خالص مهاجرپذیری را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش اردکان تدبیر، درصد خالص مهاجرت به شهرستان اردکان با ۱۱ درصد مهاجرت در مقایسه با دیگر شهرستان های استان بعد از یزد با ۲۴ درصد و میبد با ۱۴ درصد در رتبه سوم مهاجرپذیری قرار دارد.این در حالی است که میزان مهاجرین وارد شده به شهرستان اردکان طی ۱۰ سال گذشته، حدود ۱۵/۸ درصد بوده که این میزان در مقایسه با سایر شهرستان های استان، اردکان را بعد از ابرکوه، صذوق و بهاباد در رتبه چهارم قرار داده است.

به تعبیری دیگر هر چند میزان مهاجرت به شهرستان اردکان همچون سایر نقاط استان افزایش یافته اما شهرستان اردکان به نحوی، حجم خالص مهاجرت را مدیریت نموده است که البته لازم است طرح های مناسبی جهت مدیریت مهاجرین، افاغنه و . . . به اجرا درآید.

بخش نظردهی بسته شده است..