اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی دام در یزد

no-thumbs

طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی دام دراستان یزدآغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمدیر کل دامپزشکی استان یزدگفت: به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی و جلوگیری از وقوع تبعات سوء این بیماری طرح سراسری و رایگان واکسیناسیون تب برفکی گوسفند و بز در استان یزد اجرا می شود .
دکتر علی اکبر حداد زاده افزود: در این مرحله بیست وهشت اکیپ ویژه در سطح استان بیش از سیصد وپنجاه هزار راس گو سفند وبز را واکسینه می کنند .
وی اشاره کرد :این طرح رایگان بوده وتا پایان مهرماه ادامه دارد.

بخش نظردهی بسته شده است..