معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی یزد:

دانشجویان در یزد دغدغه خاطر تأمین شهریه نداشته باشند

no-thumbs

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با تمهیدات مناسبی که دانشگاه در نظر گرفته و بخشنامه های خوبی که از سازمان مرکزی دانشگاه ارسال می شود، دانشجویان دغدغه خاطر تأمین شهریه را نداشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز دکتر ابوالفضل صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگاریزدی نیوزگفت: با حمایت دکتر اسلامی رئیس دانشگاه و دریافت بخشنامه های خوبی که از سازمان مرکزی دانشگاه ارسال می شود، تصمیم های شایسته ای به منظور تأمین شهریه دانشجویان جدیدالورود و همچنین دانشجویان قدیمی دانشگاه در نظر گرفته شده است و دانشجویان جدید الورود می توانند با مراجعه به امور شهریه دانشگاه نسبت به پرداخت شهریه به صورت اقساط ۴ ماهه اقدام کنند، همچنان که دانشجویان قدیمی نیز همین امکانات را با دو قسط بیشتر خواهند داشت. همچنین امور مالی دانشگاه نسبت به اختصاص وام ضروری شهریه با بازپرداخت ده ماهه و وام های مصوب وزارت علوم که بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل آغاز می شود، همکاری کامل و جامعی با دانشجویان خواهد داشت.

گفتنی است طی دو نوبت از سوی معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی یزد اطلاع رسانی جامعی از طریق پیامک به دانشجویان انجام شده تا در صورت نیاز بتوانند با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی یزد از وام های شهریه استفاده کنند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..