تابش در بیمارستان بستری شد

no-thumbs

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی روز گذشته به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان سینا مراجعه کرد که برای معالجه بیشتر به بیمارستان قلب تهران منتقل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزوی روز گذشته زمانی که دچار عارضه قلبی شد در بنیاد سینمایی فارابی حاضر بود ، در حال حاضر نیز عمل آنژیو بر روی قلب او انجام شده که خوشبختانه حال  مساعدی دارند ، اما همچنان برای کنترل وضعیت در بیمارستان قلب تهران بستری است.

بخش نظردهی بسته شده است..