بازدید دکتر طالبیان از مسیر قنات زارچ

no-thumbs

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور برای حضور در کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با فرآیند ثبت قنوات در فهرست میراث جهانی یونسکو به یزد سفر کرد و از مسیر قنات زارچ بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزقنات زارچ از مهمترین قنوات ساخت دست بشر می باشد که با توجه به اهمیت این سازه طویل طی برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان قرار است پس از اقداماتی از قبیل: مرمت، احیاء و ساماندهی پایاب ها و مسیر قنات و تعدادی پاشیرهای آب انبارهای موجود در محور تعریف شده، پرونده ثبت قنات زارچ در فهرست جهانی به یونسکو ارسال گردد.

شایان ذکر است این قنات تاریخی تحت شماره ۱۴۸۳۰ در سال ۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بخش نظردهی بسته شده است..