فرهمند زاد رییس شورای شهر اشکذر شد

no-thumbs

انتخابات ریاست شورای شهر اشکذر در محل دفتر شورای شهر اشکذر با حضور 4 نفر از اعضای شورا برگزار شد و "احمد فرهمند زاد" با کسب اکثریت آرا به سمت رئیس شورا منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزهمچنین علی اکبر کاظمی به عنوان نایب رئیس، سید محمد حیدری به عنوان خزانه دار و محمد حسن طالبیان به عنوان منشی شورای اسلامی شهر اشکذر در سمت های خود ابقا شدند.

بخش نظردهی بسته شده است..