بخشنامه جدیدبه فرمانداران استان یزد

no-thumbs

رئیس ستاد انتخابات استان یزد؛ تعامل و همکاری بین عوامل اجرایی و نظارت انتخابات را یکی از عوامل مهم در تحقق برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه وحماسی توأم با حفظ و صیانت از آرای مردم دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد علی طالبی با ارسال بخشنامه ای به فرمانداران استان یزد تاکید کرده است:

هدف اصلی مجریان، ناظران و کلیه عوامل دست اندرکار انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و حماسی توأم با حفظ و صیانت از آرای مردم است که یکی از عوامل مهم در تحقق این هدف تعامل و همکاری عوامل اجرایی و نظارت انتخابات و حل و فصل مشکلات و ابهامات با تشکیل جلسات مشترک و مستمر می باشد.

وی در ادامه آورده است: از هم اکنون نسبت به برنامه ریزی و هماهنگی های لازم براساس قوانین و آیین نامه های اجرایی انتخابات اقدام و پس از تعیین اعضای هیأت نظارت آن شهرستان با تشکیل جلسات مرتبط این مهم انجام پذیرد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..