شرافت خبر داد:

تشکیل پایگاههای میراث فرهنگی در شهرستانهای استان یزد

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد از تشکیل پایگاههای میراث فرهنگی در شهرستانهای ابرکوه، مهریز و اردکان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمدمهدی شرافت در این خصوص گفت: با توجه به لزوم انجام پژوهشهای تاریخی در شهرستانهای استان ایت پایگاهها تشکیل و از سوی معاونت میراث فرهنگی سازمان احکام سرپرستان پایگاه های پژوهشی شهرستانهای ابرکوه، مهریز و اردکان صادر شده است.

وی افزود: با پیگیری انجام شده مجوز ایجاد این پایگاه در بیشتر شهرستانهای استان صادر و همچنین برای قنات زارچ و حسن آباد نیز سرپرستی پایگاه مشخص شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: شروع به کار و فعالیت شایسته پایگاههای پژوهشی مشروط به همکاری و کمک اهالی شهرستان و به ویژه فرمانداران است.
شرافت تصریح کرد: انتظار این است که با توجه به اهمیت و نقش پژوهش در هویت بخشی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی ـ تاریخی هر شهرستان این حمایت ها آشکار و برانگیزاننده باشد.
به گفته وی با تجهیز پایگاهها به تدریج فعالیت های آنها آغاز و امید است این پایگاه ها در کنار فعالیت انجمن های میراث فرهنگی باعث انسجام و هم افزایی نیروهای فکری و ارزشمند طرفدار میراث شوند و شاهد بالندگی بیشتر فکری در همه شهرستان های استان باشیم.
در حال حاضر ۹۰پایگاه پژوهشی برای انجام فعالیت های فنی و پژوهشی در کشور فعال هستند.

بخش نظردهی بسته شده است..