به همراه گزارش تصویری:

عکس های تاریخی که جداره سازی میدان امیرجخماق را تایید می کند/طرح های ایده آلی که برای امیرچخماق در نظر گرفته شده است

برخی منتقدان به جداره سازی در میدان امیرچخماق می گویند چنین جداره هایی هیچ وقت وجود نداشته است اما عکس های تاریخی خلاف این مطلب را ثابت می کند.

بخش نظردهی بسته شده است..