“خندوانه” و افغان ها

no-thumbs

عصر ایران - هفته پیش ، یکی از شب های برنامه پر بیننده "خندوانه" به مهاجران افغانستانی در ایران اختصاص یافت: هم تماشاگران برنامه از شهروندان افغان مقیم ایران بودند، هم مهمان برنامه از شعرا و نویسندگان افغان بود و هم آهنگ ها و ترانه های افغانستانی در برنامه پخش شد. حتی خندوانه رامبد جوان جناب خان افغا...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزاین برنامه را بی تردید می توان یکی از قله های "خندوانه" نامید چرا که برای اولین بار بود که پر بیننده ترین برنامه شاد تلویزیون به ۳ میلیون مهاجر افغان می پرداخت که از بد حادثه، به دامن همسایه پناه آورده اند و مشق غربت می کنند.
قطعاً، هم ایرانی ها دوست دارند که در افغانستان صلح حکمفرما شود و افغان ها به موطن شان بر گردند و هم خود آنها دوست دارند زندگی در وطن را بی واهمه ترس و جنگ، تجربه کنند.

با این حال واقعیت ها خود را بر آرزوها تحمیل می کنند و افغان ها مهمان همسایگان ایرانی شان هستند. کسی چه می داند شاید دست روزگار زمانی جای این مهمانان و میزبانان را عوض کند و البته دعا می کنیم که هرگز چنان نشود.

افغان ها در تمام سال هایی که در ایران زیسته اند، سخت، بی ادعا و کم توقع کار کرده اند و رد کارهایشان را در می تواند در بسیاری از برج های تهران و شهرهای دیگر سراغ گرفت.
اگر هم روزی یکی از آنان جرمی و جنایتی را مرتکب شده، رسانه ها تیتر زده اند که یک افغان فلان جرم را مرتکب شد و گناه او به اسم همه مهاجران افغان نوشته شده است! و این در حالی است که اغلب شان با زحمت و شرافت ، نان بازوی خود را می خورند و گاه کارهایی چنان سخت را می پذیرند که بسیاری از کارگران ایرانی پذیرایش نیستند.

کار رامبد جوان در برنامه "خندوانه" از آن جهت دوست داشتنی بود که مهمانان ناخوانده ایرانی ها را در وضعیتی متفاوت از همه کلیشه ها نشان داد، ایرانی ها را با آنان از نمایی دیگر آشنا کرد، به احساسات و عواطف شان نزدیک تر کرد و خنده بر لبان مهمان ها نشاند.

ما و افغان ها ، هم همسایه ایم و هم اشتراکات فراوانی داریم و در این میان، هم دوستان نادان و هم دشمنان بسیار دانا، می کوشند آتش به جان این همسایگی و دوستی بیندازند. نباید گذاشت چنین شود و خندوانه تنها یک گام کوچک و البته زیبا در این مسیر برداشت.

بخش نظردهی بسته شده است..