بحران آب در یزد ادامه دارد

۵۰۰ روستای یزد با کم آبی و ۳۰۵ روستا با بحران بی آبی روبرو هستد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد گفت: در حال حاضر حدود 500 روستای استان در وضعیت کم آبی و 305روستا که معمولا در مناطق کوهستانی قرار دارند با وضعیت بی آبی مواجه هستند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد رضا حاتمی افزود: سالهاست که استان یزد با پدیده ای به نام خشکسالی دست وپنجه نرم می کند و این امر نه تنها خسارات زیادی به بخشهای مختلف این استان وارد کرده بلکه مناطق روستایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه تامین آب شرب سالم وبهداشتی مواجه کرده است .

وی با اشاره به بحران آب در روستاها واقدام این شرکت در زمینه آبرسانی سیار افزود : برای تامین آب روستاهایی که از آب شرب برخوردار نیستند و برخی روستاهایی که با مشکل کم آبی مواجه هستند آبرسانی سیار صورت می پذیرد.

به گفته وی در مجموع ۳۰۵ روستای استان توسط ۴۲۲ تانکر ثابت و ۱۶تانکر سیار آبرسانی می شوند.

وی همچنین با اشاره به منابع در مدار تامین آب روستاهای استان افزود : منابع تامین آب روستاهای استان یزد شامل ۳۲۷ حلقه چاه ، ۳۱ دهنه چشمه، ۴۲ رشته قنات و ۱۲ مورد تاسیسات همجوار می باشد و تعداد ۷۷ مورد از منابع آبی خشک شده واز مدار خارج گردیده اند و۹۹ مورد با کاهش شدید آبدهی مواجه شده اند .

این مسئول همچنین با اشاره به تلاشهای این شرکت جهت تامین آب روستاییان اظهار داشت : تاسیسات تامین آب روستاهای استان که با تلاش وهمت همکاران درشرکت آب وفاضلاب روستایی دایر شده است در مجموع شامل ۲ هزار و۶۹۹کیلومتر شبکه توزیع ، ۱هزار و۴۸۴ کیلومتر خط انتقال ، ۳۷۸ باب مخزن زمینی و ۵۰ باب مخزن هوایی می باشد.

وی همچنین به راهکارهای کوتاه مدت وبلند مدت در خصوص رویارویی با مساله کمبود آب اشاره کرد واظهار داشت : آبرسانی سیار ، خریداری آب کشاورزی ، جلوگیری از سرریز مخازن ، بازسازی شبکه های توزیع ، تعویض کنتور های خراب ، قطع انشعابات پر مصرف از جمله راهکارهای کوتاه مدت است .

وی خاطر نشان کرد : از جمله راهکارهای میان مدت وبلند مدت ، احداث مجتمع های آبرسانی روستایی است که تا کنون راه اندازی ۶۴مجتمع انجام شده و ۲۸ مجتمع بزرگ دیگر نیز در دست اجراست .

حاتمی ادامه داد : برای تکمیل مجتمعها در سال ۹۳ ،۳۰میلیارد تومان اعتبار تعیین شده که تاکنون ۵۰ درصد آن تخصیص داده شده است . همچنین جهت تکمیل وراه اندازی این مجتمع ها اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال نیاز است که در صورت تامین وتخصیص اعتبار مشکل آب شرب وبهداشت روستاهایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند مرتفع خواهد شد .

وی همچنین در خصوص کیفیت وسلامت آب تصریح کرد : آبی که به دست روستاییان داده می شود از نظر کیفی دارای سلامت کامل است ومیزان مطلوبیت میکروبی آن ۹۹.۳ درصد ومطلوبیت کلرسنجی ۹۸.۶درصد می باشد .

بخش نظردهی بسته شده است..