اصلاح یک آمار در گزارش کارگران غیربومی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز در گزارش با عنوان " آمار واقعی کارگر غیربومی در استان چقدر است؟" در بند پایانی گزارش  آمده است " آنچه این مقام مسئول بر پایه اطلاعات رسمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به عنوان مرجع رسمی بیکاری و اشتغال در استان ارائه کرد، حاکی است فقط ۲۵ درصد جامعه کارگری یزد، بومی است:

به اطلاع مخاطبان گرانقدر می رساند این رقم به میزان ۸۰ درصد صحیح است. هرچند در ابتدای گزارش نیز به این رقم اشاره شده است .

بدینوسیله ضمن تحصیح به اطلاع می رساند :

در استان یزد

در حوزه مشاغل تخصصی، ۹۵ درصد کارگران بومی هستند

 ولی در زمینه مشاغل خدماتی و کارگری ساده  75 درصد کارگران در این مشاغل غیربومی هستند

 و در مجموع مشاغل تخصصی و خدماتی و کارگری ساده، می توان گفت ۸۰ درصد جامعه کارگری در استان یزد بومی هستند.

بخش نظردهی بسته شده است..