تشییع پیکر مادر شهید احمد رضایی در رستاق

مرحومه رقیه امینی ابراهیم آبادی درسن83سالگی براثرایست قلبی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش یزدی نیوز پیکرمادر شهید معظم احمدرضایی صدرآبادی برروی دستان مردم قدرشناس رستاق تشییع ودرصدرآبادرستاق بخاک سپرده شد.

مرحومه رقیه امینی ابراهیم آبادی درسن۸۳سالگی وبراثرایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
شهیداحمدرضایی درسن۲۲سالگی درسال۱۳۶۳درحین انجام ماموریت به شهادت رسید.
 
 
منبع:خبزرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..