نتیجه انتخابات شورای شهر اشکذر اعلام شد

به گزارش یزدی نیوزاطلاعیه رسمی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر در مورد شمارش آرا انتخابات شواری شهر اشکذر اعلام شد.

بر اساس این گزارش نامزدهایی که بیشترین آرا را کسب نموده اند به شرح ذیل اعلام شدند:
اعضای اصلی:
۱ سید علی اکبر رضوانی اشکذری ۲۸۸۴ رای

۲-علیرضا ابوئی اشکذری ۲۴۹۴ رای

۳-محمدعلی دلشب ۲۲۹۱ رای

۴- علیرضا پیشداد با ۲۰۷۰ رای

۵- مریم دست افشان ۱۸۸۸ رای

  اعضای البدل :

۱-علی اکبر کاظمی اشکذری با ۱۷۵۹ رای

۲-احمد فرهمندزاد با ۱۴۶۸ رای

بخش نظردهی بسته شده است..