انتصاب مسئول ستاد جوانان حسن روحانی در یزد

به گزارش یزدی نیوزطی حکمی از غلامعی سفید، رییس ستاد روحانی در یزد، "آزاد معلم" به سمت ریاست ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی در استان یزد منصوب شد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..