نبود امکانات در پیست سخوید

به گزارش یزدی نیوزمردم استان یزد واستان های هم جوارمان برای گذراندن یک روز تعطیل به طبیعت زیبایی سخوید امدند.

طبیعتی پوشیده از برف در دامنه شیر کوه و بازهم قصه ترافیک ونبود امکانات رفاهی وضروری از جمله سرویس بهداشتی داد مردم رو دراورده بود.

گذشته از اقدامات خوب مسئولین شهرستان تفت واستان در تفرجگاه بام سخوید هنوز بحث ترافیک وبحث سرویس های بهداشتی از مهمترین مشکلات مسافرانی بود که به این تفرجگاه امده بودند وبیان می کردند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..