مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد در آستانه بازنشستگی:

آیا تغییرات جدید در شرکت مخابرات استان یزد رقم می خورد؟

مهدی مقوم مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد درآستانه بازنشستگی قرار گرفته است.

به گزارش یزدی نیوزآنگونه که برخی منابع خبری اعلام کرده اند مقوم مدیرعامل مخابرات استان یزد با ۳۶ سال سابقه کاری بزودی باز نشسته می شود.در همین حال گزینه هایی برای این سمت در نظر گرفته شده اند.عباس کبیری فرد که از کارکنان این مجموعه به شمار می رود از گزینه های جدی شرکت مخابرات استان به شمار می رود اما در همین حال محمد رضا زارع ده آبادی نیز از روزهای گذشته برای این پست مطرح شده است.

شنیده ها حکایت از ان دارد که کارکنان شرکت مخابرات استان یزد از مدیرعاملی کبیری فرد حمایت نموده اند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..