عیسی کلانتری در یزد:

بهره گیری ۱۲۰ درصدی ایران از منابع تجدیدپذیر، نرم جهانی ۲۰ درصد

دبیر کل خانه کشاورز ایران با اشاره به ضرورت استفاده از علم مهندسی ژنتیک در راستای تولید غذای سالم، گفت: محروم کردن کشاورزان ایرانی از تکنولوژی‌های نوین علمی، صنعتی و کشاورزی عامل مهمی در بروز آسیب‌های زیست محیطی است.

به گزارش یزدی نیوزعیسی کلانتری در همایش ملی "مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار"، برداشت‌های سیاسی از علوم و تحقیقات را ‌از جمله آفت‌های پیشرفت علمی کشور دانست و بیان کرد: ارتقای توسعه پایدار از جمله مهمترین راهکارهای تأمین امنیت غذایی در کشور است.

وی در این باره تاکید کرد: البته تبلیغات در مورد دستاوردهایی که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند می‌تواند بر اذهان جامعه ‌اثرات منفی ایجاد کند.

دبیر کل خانه کشاورز ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به محدودیت استفاده از منابع طبیعی در کشور، افزود: طبق استاندارد جهانی، کشورها اجازه‌ی برداشت ۲۰ درصد از منابع تجدید‌پذیر را دارند ولی این در حالی است که ایران در حال استفاده از ۱۲۰ درصد از منابع تجدید‌پذیر خود است.
وی بحران شدید زیست محیطی را از جمله نتایج استفاده‌ی بیش از حد مجاز از منابع تجدیدپذیر عنوان و اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد آب‌های زیرزمینی ایران، ‌بی‌کربناته شده است.

کلانتری، عدم وجود کربنات لازم در آب را مهمترین عامل تحمیل هزینه‌های مازاد به کشاورزان در راستای کشت محصولات مختلف دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط زیست محیطی عصر امروز، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ضروری است.

مشاور معاون اول رئیس جمهور در ادامه عدم کیفیت آب و خاک،‌ عدم مواد آلی مناسب در خاک،‌ عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عدم تجهیز کشاورزان به تکنولوژی‌های نوین را ‌از جمله موانع توسعه و آسیب‌های بخش کشاورزی در ایران خواند.

دبیر کل خانه کشاورز ایران با اشاره به اهمیت اتمام منابع آب زیرزمینی در کشور، خاطرنشان کرد: عدم وجود آب مناسب از عوامل کاهش تولید و عدم کیفیت مناسب محصولات در ایران است.
وی ترویج و ایجاد زمینه تولید محصولات مهندسی ژنتیک را از جمله ضرورت‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از هفت میلیون تن ذرت وارد کشور می‌شود ‌که بیش از ۹۰ درصد آن محصولات تراریخه(مهندسی ژنتیک) است.

کلانتری، محروم کردن کشاورزان ایرانی از تکنولوژی‌های نوین علمی، صنعتی و کشاورزی را عامل مهم آسیب‌های زیست محیطی دانست و بیان کرد: استفاده از تکنولوژی نوین در عرصه‌های مختلف تنها راه حفظ منابع کشور برای نسل‌های آینده است.

ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..