توضیح درباره مدت اعتبار کارت های ملی

به گزارش یزدی نیوزمعاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران تمامی کارت های شناسایی ملی که اعتبارشان به پایان رسیده تا پایان سال ۹۴ دارای اعتبار هستند.

محمدابراهیم طریقت معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور اظهارداشت: اعتبار برخی از کارت های شناسایی ملی که هم اکنون در دسترس مردم است به اتمام رسیده و طبق مصوبه هیئت وزیران تمامی این کارت ها تا پایان سال ۹۴ دارای اعتبار هستند.


سخنگوی سازمان ثبت احوال کشورتأکید کرد: در سال ۹۵ با اعلام جامعه هدف کسانی که مهلت کارت های اعتباری آنها به اتمام رسیده حتماً باید برای تعویض اقدام کنند و مابقی براساس اعلامی که خواهند شد به تدریج برای تعویض کارت های شناسایی ملی اقدام کنند.

طریقت افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا پایان سال جاری ۷ میلیون کارت  هوشمندملی برای افراد ۱۵ سال و جامعه هدف صادر شود.

وی با اشاره به صدور پنج میلیون و ۵۰۰ هزارکارت هوشمند ملی درکل کشور، تصریح کرد: امیدواریم در یک برنامه سه ساله سراسر کشور را پوشش دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان

 

بخش نظردهی بسته شده است..