فعالیت سه هزار هنرمند وصنعتگر در استان یزد

به گزارش یزدی نیوزکارشناس اداره میراث فرهنگی استان یزد گفت: سفال و سرامیک ،زیلو ،گلیم ،دارایی ، زرگری و ترمه از جمله صنایع دستی استان یزد به شمار می رود.

دهقان افزود: آموزش صنایع دستی ،ایجاد بازارچه های دائمی و موقت ، برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی وایجاد مرکز تخصصی هنر و صنایع دستی در راستای  کار آفرین کردن دانشجویان ازجمله اقدماتی است که برای رونق صنایع دستی  در استان انجام شده است.
 وی اشاره کرد : بیشترین تولید  صنایع دستی در رشته های منسوجات و سفال و سرامیک  است.
صدا و سیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..