اولین سم بیولوژیک کشور در یزد ساخته شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) اولین سم بیولوژیک کشورمتناسب با هرنوع شرایط محیطی در یزد تولید و ساخته شد.

مجری طرح سم بیولوژیک به تابناک یزد گفت : سم بیولوژیک ورماستر به منظور کنترل آفات و بیماری های گیاهی تولید شده و با هرنوع شرایط محیطی از جمله با شرایط نا مساعد محیطی مانند تنش خشکی، شوری و سرما متناسب است.

مژگان یاوری دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه یزدافزود: باکتری های مورد استفاده در سم ورماستر علاوه بر داشتن قابلیت سازگاری با شرایط متغیر اقلیمی ایران قادر به تولید انواع آنتی بیوتیک ها یا ایجاد رابطه انگلی بوده و باعث کنترل بسیاری از آفات و بیماری های گیاهی، بهبود ساخت آنتی اکسیدان های تنش زا و شاخساره، تولید هورمون های گیاهی و تحریک رشد ریشه و بهبود جذب مغذی های مورد نیاز است. 
وی گفت : سم ورماستر صد در صد ارگانیک و فاقد اثرات سوء بر روی میکروارگانیسم های غیر هدف و حشرات و گیاهان است و نیز پسماندهای سمی مانند سموم شیمیایی در زمان رشد گیاه و بعد از برداشتن محصول را ندارد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقاء سلامت افراد جامعه را نیز در پی دارد. 
این اثردر تاریخ سیزدهم مرداد نودو چهار به شماره هشتاد وشش هزاروسیصد وهفتادوسه به ثبت رسیده است.تابناک

 

بخش نظردهی بسته شده است..