بازدید استاندار یزد از شرکت مخابرات استان

استاندار یزد به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی از شرکت مخابرات استان بازدید به عمل آورد

بخش نظردهی بسته شده است..