از میان 800 روستا و منطقه عشایری:

سه روستای استان یزد نامزد جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

از میان 20روستا و منطقه عشایری کشور که به مرحله نیمه نهایی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب راه یافتند نام سه روستای استان یزد مشاهده می شود.

به گزارش یزدی نیوزاز میان ۸۰۰ روستا و منطقه عشایری که با نزدیک به ۱۴۰۰ طرح و برنامه در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب شرکت کردند ۲۰ روستا و منطقه عشایری به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
روستاهای یزدی نامزد این جشنواره شامل شمسی، شرف آباد و رییس آباد است و در جشنواره امسال تعداد شرکت کنندگان نسبت به اولین دوره، رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.
از میان ۲۰ روستا و منطقه عشایری که نامزد این دوره از جشنواره شده اند ۱۰ روستا و منطقه عشایری به عنوان برگزیده انتخاب می شوند و مورد تقدیر قرار می گیرند.
سال گذشته روستای ابراهیم آباد از استان یزد بعنوان یکی از پنج روستای برگزیده در اولین دوره این جشنواره انتخاب شد.
استان یزد در حال حاضر از لحاظ سرانه کتابخانه عمومی رتبه نخست کشور را دارد اما در زمینه سرانه مطالعه کتاب، جایگاه مطلوبی ندارد.

بخش نظردهی بسته شده است..