ورود به مرحله نزولی کرونا در صورت رعایت نکات بهداشتی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: اگر همکاری مردم ادامه داشته باشد در زمان کوتاهی وارد فاز کنترل بیماری و سپس ریشه کن شدن آن خواهیم شد.

به گزارش یزدی نیوز، دکتر نوری شادکام گفت: کمیته ملی مبارزه با کرونا با هدف جلوگیری از ایجاد اشکال در اشتغال و معیشت مردم و عدم بروز رکورد در کشور از امروز اجازه آغاز بکار صنف‌های کم خطر و همچنین ادارات و بانک‌ها را با دو سوم نیرو داد

وی افزود: هم اکنون در پرتو حمایت و همراهی مردم در وضعیت مدیریت و کنترل بیماری قرار داریم و اگر این همراهی و همکاری ادامه داشته باشد در زمان کوتاهی وارد فاز کنترل بیماری و سپس ریشه کن شدن آن خواهیم بود.
نوری شادکام ادامه داد: شرط مهم رسیدن به این مساله اینست که مردم به این همراهی ادامه دهند و گرنه دوباره دچار مشکل و پیچیدگی خواهیم شد و به نقطه اول بازمی گردیم.
وی بر لزوم رعایت فاصله مناسب با سایر افراد تأکید کرد و گفت: ما باید هر فرد خارج از منزل را آلوده تلقی کرده و فاصله دو متری را رعایت کنیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خواستار استفاده اصناف و ادارت از تهویه مناسب شد و تأکید کرد: سومین مساله هم شست وشوی مکرر دست‌ها محسوب می‌شود و نکته مهم هم عدم دست زدن به صورت پیش از شستن دست‌ها است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک اظهار داشت: ستفاده از ماسک بسیار مهم است چرا که در صورت استفاده از ماسک در صورت بیماری از انتقال به دیگر افراد جلوگیری کرده و اگر فرد مقابل بیمار باشد از انتقال بیماری به ما جلوگیری خواهد شد.
نوری شادکام ادامه داد: اگر این مسائل را رعایت کنیم می‌توانیم بیماری را کنترل و سپس وارد فاز مهار آن شویم.
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..